Hesketh
Elizabeth
Hirst
Alice Hannah b. c 1861, d. 1933
Hockenhull
Sarah
Hookham
Selina b. 24 Mar 1847
William b. c 1838
Jager
Barbara b. 1928
Berend b. 1898, d. 1989
Edith Emily b. 16 Apr 1956
Gezina b. 1901, d. 1992
Jan b. 1 Aug 1926